architectonische installatie
(den haag)

De aanleiding om deze installatie te maken hebben wij gevonden in de locatie zelf, en in de incidentele samenwerking met een aantal kunstenaars. Het hoofdthema is voor ons: de wisselende en voorbijgaande functie van de gebouwde omgeving en de éénmalige gezamenlijke presentatie met andere ontwerpers/kunstenaars.

De locatie bestaat uit een bedrijfshal, ooit gebouwd voor een metaalverwerkend bedrijf, die totdat hij wordt gesloopt, gebruikt zal wordt verschillende mensen en voor verschillende doeleinden.

Een bouwwerk ontleent zijn identiteit aan zijn functioneren en in dit geval is dat als platform voor muzikanten en kunstenaars.De bedrijfshal zelf wordt niet aangepast voor de presentatie maar in het gebouw maken wij een nieuw ’bouwwerk’ dat een relatie aangaat met het zich omgevende werk van andere disciplines.

Bij het realiseren van een bouwwerk is niet één leidend motief bepalend voor de vormgeving, maar is een veelvoud van krachten werkzaam op de uiteindelijke verschijning.

In dit geval zijn dat de aanwezige materialen en gegevens van - en in de bedrijfshal, de schilderijen en kijkdozen van 2 kunstenaars, die hier getoond worden en de interactie die zich voordoet tijdens het voorbereidingsproces. Het ‘bouwwerk’ maakt een scheiding tussen binnen en buiten, terwijl de buitenkant weer een interieurelement is van de hal.

Er ontstaat een tijdelijke synesthesie (= verbinding tussen voorstellingen uit verschillende zintuigsferen) , die het bouwwerk zijn identiteit verschaft.